Tuyển dụng

Sẽ được làm việc tại Tokyo, được nâng cao tay nghề và tích lũy kinh nghiệm để có thể phát triển nghề nghiệp sau này.
Chúng tôi luôn hướng tới sự hoàn thiện về yếu tố con người.
Copyright © 2016 Utsunomiya Industry Viet Nam Co., Ltd. All rights reserved . Design by NiNa Co.,Ltd
Zalo
favebook